Τρέχουσα Διοίκηση

Πρόεδρος: Χρήστος Ψαθάς
Αντιπρόεδρος: Σοφία Παπαδοπούλου
Γεν. Γραμματέας: Ειρήνη Μανδραβέλη
Ειδικός Γραμματέας: Πολυμέρης Κερατίδης
Ταμίας: Έλσα Σκεύη
Έφορος Υλικού: Αλέξανδρος Σκόδρας
Μέλος: Ειρήνη Κοσμίδου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Χρήστος Ψαθάς (Πρόεδρος)
Αλέξανδρος Δούμπας
Έλσα Σκεύη
Δημήτρης Γιαννουλίδης
Σμαρώ Μήτσα
Γιάννης Ζαχαριάδης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ
Σοφία Παπαδοπούλου (Πρόεδρος)
Ειρήνη Μανδραβέλη
Πολυμέρης Κερατίδης
Έλσα Σκεύη
Άρτεμις Καμαριέρη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ TΡΑΜΠΟΛΙΝΟ
Ειρήνη Κοσμίδου (Πρόεδρος)
Γιώργος Αλαμανιώτης
Δήμητρα Παραβέλη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Ειρήνη Μανδραβέλη (Πρόεδρος)
Αθηνά Δέλιου
Μαρία Λίβα