Τραμπολίνο

aesgve_300x300

Εθνικό Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2018 – Τραμπολίνο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ
 

 

03 04 Μαρτίου

Περιφερειακός & Προκριματικός Αγώνας Α΄- Β΄- Γ΄ κατηγοριών & Προκριματική Φάση Δ΄ κατηγορίας (ανδρών–γυναικών/εφήβων–νεανίδων/παίδων– κορασίδων – παμπαίδων–παγκορασίδων)

Β περιφέρειας

 05 Μαρτίου Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα
 

10 11 Μαρτίου

Περιφερειακός & Προκριματικός Αγώνας Α΄- Β΄- Γ΄ κατηγοριών & Προκριματική Φάση Δ΄ κατηγορίας (ανδρών–γυναικών/εφήβων–νεανίδων/παίδων– κορασίδων – παμπαίδων–παγκορασίδων)

Α περιφέρειας

 

 

18 Μαρτίου

Περιφερειακός & Προκριματικός Αγώνας Α΄- Β΄- Γ΄ κατηγοριών & Προκριματική Φάση Δ΄ κατηγορίας (ανδρών–γυναικών/εφήβων–νεανίδων/παίδων– κορασίδων – παμπαίδων–παγκορασίδων)

Γ περιφέρειας

 

31 Μαρτίου 01 Απριλίου

● Περιφερειακός & Προκριματικός Αγώνας Α΄- Β΄- Γ΄ κατηγοριών & Προκριματική Φάση Δ΄ κατηγορίας (ανδρών–γυναικών/εφήβων–νεανίδων/παίδων– κορασίδων – παμπαίδων–παγκορασίδων) Δ περιφέρειας

● Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διαδρόμου

14-15 Απριλίου Διασυλλογικός Αγώνας Α΄-Β΄-Γ΄-Δ΄-Ε΄ κατ. Β περιφέρειας

Α.Ε.Σ.Γ.Β.Ε.

 

28 – 29 Απριλίου

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α ΄ -Β ΄- Γ΄ κατηγοριών (Ανδρών–Γυναικών/Εφήβων–Νεανίδων/Παίδων– Κορασίδων)
 

12 – 13 Μαΐου

Τελική Φάση Δ΄ κατηγορίας (Παμπαίδων–Παγκορασίδων)

Β περιφέρειας

 

26 27 Μαΐου

Τελική Φάση Δ΄ κατηγορίας (Παμπαίδων–Παγκορασίδων)

Α – Γ – Δ περιφερειών

 

1314 Οκτωβρίου

 

Κύπελλο Α΄ – Β΄ – Γ΄- Δ΄ κατηγοριών

Εθνικό Αγωνιστικό Ημερολόγιο 2017 – Τραμπολίνο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΟΣ
Φεβρουάριος Διασυλλογικοί Αγώνες Αθλητικών Ενώσεων
04-05 Μαρτίου Περιφερειακός & Προκριματικός Αγώνας Α’ – Β’ – Γ’ κατηγοριών & Προκριματική Φάση Δ’ κατηγορίας (ανδρών – γυναικών / εφήβων – νεανίδων / παίδων – κορασίδων / παμπαίδων – παγκορασίδων)
Γ’ περιφέρειας
Αμαλιάδα
11-12 Μαρτίου Περιφερειακός & Προκριματικός Αγώνας Α’ – Β’ – Γ’ κατηγοριών & Προκριματική Φάση Δ’ κατηγορίας (ανδρών – γυναικών / εφήβων – νεανίδων / παίδων – κορασίδων / παμπαίδων – παγκορασίδων)
Α’ περιφέρειας
Αθήνα
18-19 Μαρτίου Περιφερειακός & Προκριματικός Αγώνας Α’ – Β’ – Γ’ κατηγοριών & Προκριματική Φάση Δ’ κατηγορίας (ανδρών – γυναικών / εφήβων – νεανίδων / παίδων – κορασίδων / παμπαίδων – παγκορασίδων)
Β’ περιφέρειας
Θεσσαλονίκη
08-09 Απριλίου Περιφερειακός & Προκριματικός Αγώνας Α’ – Β’ – Γ’ κατηγοριών & Προκριματική Φάση Δ’ κατηγορίας (ανδρών – γυναικών / εφήβων – νεανίδων / παίδων – κορασίδων / παμπαίδων – παγκορασίδων)
Δ’ περιφέρειαςΠανελλήνιο Πρωτάθλημα Διαδρόμου
Ηράκλειο Κρήτης
28 Απριλίου Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Αθήνα
29-30 Απριλίου Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α’ – Β’ – Γ’ κατηγοριών (ανδρών – γυναικών / εφήβων – νεανίδων / παίδων – κορασίδων) Αθήνα
13-14 Μαΐου Τελική Φάση Δ’ κατηγορίας (παμπαίδων – παγκορασίδων)
Α’ – Γ’ – Δ’ περιφερειών
Αθήνα
20-21 Μαΐου Τελική Φάση Δ’ κατηγορίας (παμπαίδων – παγκορασίδων)
Β’ περιφέρειας
Θεσσαλονίκη
Οκτώβριος Κύπελλο Α’ – Β’ – Γ’ – Δ’ κατηγοριών

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ  

ΤΟΠΟΣ

Φεβρουάριος Μάρτιος Διασυλλογικοί Αγώνες

Αθλητικών Ενώσεων

 
19 Μαρτίου Προκριματικός Αγώνας Α΄- Β΄- Γ΄ κατηγοριών

& Προκριματική Φάση Δ΄ κατηγορίας

(Ανδρών–Γυναικών/Εφήβων–Νεανίδων/Παίδων–Κορασίδων – Παμπαίδων–Παγκορασίδων)

Γ περιφέρειας

Πάτρα
 19 Μαρτίου Προκριματικός Αγώνας Α΄- Β΄- Γ΄ κατηγοριών

& Προκριματική Φάση Δ΄ κατηγορίας

(Ανδρών–Γυναικών/Εφήβων–Νεανίδων/Παίδων–Κορασίδων – Παμπαίδων–Παγκορασίδων)

περιφέρειας

Ηράκλειο
 

09 – 10 Απριλίου

Προκριματικός Αγώνας  Α΄- Β΄- Γ΄ κατηγοριών

& Προκριματική Φάση Δ΄ κατηγορίας

(Ανδρών–Γυναικών/Εφήβων–Νεανίδων/Παίδων–Κορασίδων/ – Παμπαίδων–Παγκορασίδων)

Α – περιφέρειας

Χαλκίδα
16 – 17 Απριλίου Προκριματικός Αγώνας

Α΄ – Β΄ – Γ΄ κατηγοριών

& Προκριματική Φάση Δ΄ κατηγορίας

(Ανδρών–Γυναικών/Εφήβων–Νεανίδων/Παίδων–Κορασίδων – Παμπαίδων–Παγκορασίδων)

Β – Δ περιφερειών

Θεσσαλονίκη
23 – 24 Απριλίου Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α ΄ -Β ΄- Γ΄ κατηγοριών

(Ανδρών–Γυναικών/Εφήβων–Νεανίδων/Παίδων–Κορασίδων)

 

Αθήνα

 

25  Απριλίου Σχολικό Πρωτάθλημα (πρόταση) Αθήνα

 

04 – 05 Ιουνίου Τελική Φάση Δ΄ κατηγορίας

(Παμπαίδων–Παγκορασίδων)

Α – Γ – Ε  περιφερειών

 

Αθήνα

11 – 12 Ιουνίου Τελική Φάση Δ΄ κατηγορίας

(Παμπαίδων–Παγκορασίδων)

Β – Δ  περιφερειών

Θεσσαλονίκη
26 –  27 Νοεμβρίου Κύπελλο Α-Β-Γ-Δ κατηγοριών